Anayasa ‘Üsküdar’ı geçmek için kullanılan at’ değildir!

Okunma Sayısı: 356    |    Yazı Tarihi: 22.01.2023

İçerideki ve dışarıdaki sevgili okurlarım:

Hepimizin kaderini belirleyecek olan 2023 seçimleri demokratik rejim ile otoriter rejim arasında bir tercih olacaktır.

Şimdiye kadar bu kritik seçimler ve halk oylamaları Anayasa’ya ve yasalara uygun biçimde yapılmamıştır.

Önümüzdeki bu seçimde de Anayasa’ya ve yasalara aykırı bazı zorlamaların yapılacağı ilan edilmiştir.

Bu nedenle, Anayasa’nın bu konudaki maddelerini anımsatmayı tarihsel bir görev saydım.

***

Cumhurbaşkanının seçimi:

Anayasa madde 101 fıkra 2:

Cumhurbaşkanının görev süresi beş yıldır. Bir kimse en fazla iki defa Cumhurbaşkanı seçilebilir.

***

Cumhurbaşkanı Yemini:

Anayasa madde 103:

“Cumhurbaşkanı sıfatıyla, Devletin varlığı ve bağımsızlığını, vatanın ve milletin bölünmez bütünlüğünü, milletin kayıtsız ve şartsız egemenliğini koruyacağıma

Anayasaya, hukukun üstünlüğüne, demokrasiye, Atatürk ilke ve inkılaplarına ve laik Cumhuriyet ilkesine bağlı kalacağıma

Milletin huzur ve refahı, milli dayanışma ve adalet anlayışı içinde herkesin insan haklarından ve temel hürriyetlerinden yararlanması ülküsünden ayrılmayacağıma

Türkiye Cumhuriyeti’nin şan ve şerefini korumak, yüceltmek ve üzerime aldığım görevi tarafsızlıkla yerine getirmek için

Bütün gücümle çalışacağıma

Büyük Türk Milleti ve tarih huzurunda, namusum ve şerefim üzerine and içerim.”

***

TBMM ve CB seçimlerinin yenilenmesi:

Anayasa madde 116:

Türkiye Büyük Millet Meclisi, üye tam sayısının beşte üç çoğunluğuyla seçimlerin yenilenmesine karar verebilir. Bu halde Türkiye Büyük Millet Meclisi genel seçimi ile Cumhurbaşkanlığı  seçimi birlikte yapılır.

Cumhurbaşkanının seçimlerin yenilenmesine karar vermesi halinde, Türkiye Büyük Millet Meclisi genel seçimi ile Cumhurbaşkanlığı seçimi birlikte yapılır.

Cumhurbaşkanının ikinci döneminde Meclis tarafından seçimlerin yenilenmesine karar verilmesi halinde, Cumhurbaşkanı bir defa daha aday olabilir.

(Dikkat: Seçimlerin yenilenmesine karar verilmesi TBMM için ayrı fıkrada, Cumhurbaşkanı için ayrı fıkrada belirtilmiş. Cumhurbaşkanı seçimlerin yenilenmesine karar verebilir ama bu kararı TBMM vermediği için üçüncü kez aday olamaz.)


EMRE KONGAR İsimli Yazarın Diğer Yazıları