Demokrasi mücadelesi zor ve uzundur

Okunma Sayısı: 2057    |    Yazı Tarihi: 16.05.2023

YSK Başkanı kesin olmayan 14 Mayıs 2023 seçim sonuçlarını açıkladı:

Erdoğan: Yüzde 49.51

Kılıçdaroğlu: Yüzde 44.88

Sinan Oğan: Yüzde 5.17

Muharrem İnce: Yüzde 0.44

Bu sonuçlar, Parlamenter Demokratik Rejimi yok eden ve onun yerine siyasal bilim literatüründe “Neo-Patrimonyal Sultanizm” denilen “Şahsım Devleti Rejimi”ni kuran Erdoğan’ın, seçimin ilk turunu kazanamadığını gösteriyordu.

Ama ne yazık ki Demokratik İttifak da bu seçimi birinci turda kazanamadı.

Buna karşılık, Milliyetçi ideolojik çizgide, Atatürkçü izlenimleri de çağrıştıran bir propaganda izleyen partilerin kurdukları ATA İttifakı’nın lideri Sinan Oğan, yüzde 5.17 ile belirleyici bir orana erişti.

Şimdi sıra, 28 Mayıs günü yapılacak olan ikinci tur seçimlerinin olası sonuçlarının tartışılmasına gelmiştir.

***

Dünyada demokrasi çok zor, çok uzun zaman alarak aşağıdan yukarı doğru mücadelelerle kuruldu...

Çok kan ve gözyaşı döküldü. Türkiye’de Demokrasi, Mustafa Kemal Atatürk’ün kazandığı Kurtuluş Savaşı’ndaki kan ve gözyaşı ile kurulan Cumhuriyet rejimi sayesinde...

İsmet İnönü’nün kararıyla... Ne kan ne de gözyaşı dökülerek...

Çok Partili Rejime barış içinde geçilerek...

Yukarıdan aşağıya doğru kurulmak istendi...

Ve hâlâ kurulamadı!

***

Ne yazık ki İsmet İnönü’nün kararıyla beş yıl içinde geçilen Çok Partili Rejim, bir türlü Demokratik Rejim’e evrimleşemedi...

Çünkü Demokrat Parti, Çok Partili Rejim sayesinde iktidara gelmiş olmasına karşın, bu rejimi gerçek bir Demokratik Rejim’e dönüştüremedi...

Tam tersine, on yıl boyunca yaptığı Antidemokratik uygulamalarla ve 28 Nisan 1960 yılında uygulamaya koyduğu Tahkikat Encümeni ile bir “Sivil Darbe” gerçekleştirerek Tek Parti Rejimi’ne benzetti!

Demokrat Parti’nin yanlışlarını engellemek ve ülkeyi gerçek bir Demokratik, Laik ve Sosyal Hukuk Devleti’ne dönüştürmek için kabul edilen 1961 Anayasası, 12 Mart 1971 ve 12 Eylül 1980 askeri darbeleriyle ortadan kaldırıldı...

Ve Türkiye önce AKP/ Erdoğan iktidarına, sonra da bu iktidarın zorlamasıyla yapılan sözde 16 Nisan 2017 Halkoylamasıyla kabul edilen “yamalı bohça” niteliğindeki bir Anayasa’ya ve “Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi” dedikleri, siyaset bilimi literatüründe NeoPatrimonyal Sultanizm denilen ucube bir “Şahsım Devleti”ne mahkûm edildi.

Erdoğan/AKP iktidarı, 20 yıl boyunca, bütün gücüyle, mali, ekonomik, siyasal, toplumsal, kültürel ve eğitimsel politikalarla din ve mezhep kimliğinin istismarına dayanan, Demokratik Cumhuriyet karşıtı bir politika izledi ve Atatürk’ün kurduğu Cumhuriyetin temellerini erozyona uğrattı...

Bütün seçimleri kendi lehine yapılan haksız, hukuksuz ve adaletsiz kampanya ve uygulamalarla yönetti ve 7 Haziran 2015 hariç, hepsini kazandı.

Bu açıdan, kazanamadığı bu 14 Mayıs 2023 seçimleri, Erdoğan/AKP iktidarının ilk net yenilgisini de vurguluyor.

***

Şimdi sorular şunlar:

1) Erdoğan/AKP iktidarı bütün siyasal ve ekonomik başarısızlıklarına ve Demokratik Cumhuriyet Rejiminin altını oymasına rağmen hâlâ seçmenlerin yarısına yakın bir desteği nasıl sağladı?

2) Demokratik İttifak niçin birinci turda kazanamadı? Hangi hatalar yapıldı?

3) Sinan Oğan’ın yüzde 5.17 oranı ikinci turda ne yönde etki yapar? Hangi ittifaka destek vermesi beklenir? Propagandaları nasıl etkileyecektir?

4) Ülkemizde hiçbir zaman Demokratik Rejim kurulamayacak mıdır? Türkiye Demokratik Cumhuriyete layık olmayan ilkel bir toplum mudur? Yoksa Demokrasi mücadelesi ikinci turda veya ikinci turda olmazsa da ileride bir gün, mutlaka zafere ulaşacak mıdır?

28 Mayıs gününe kadar, siyasal olayları da izleyerek bu soruların yanıtlarını arayacağız.


EMRE KONGAR İsimli Yazarın Diğer Yazıları